Ορμονικές Διαταραχές

Οι ορμόνες παίζουν ρόλο σε πολλές λειτουργίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Οι κυριότερες σχετίζονται με την ανάπτυξη των οργάνων αναπαραγωγής, τη ρύθμιση του κύκλου , τη γονιμότητα

Share