Αναπνευστική Ανεπάρκεια

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
Share
Leave a reply

Τι πρέπει να γνωρίζετε..
Αναπνευστική ανεπάρκεια ονομάζεται η μείωση του οξυγόνου του αίματος με ή χωρίς αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα, οφειλόμενη στη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. Η διαταραχή αυτή μπορεί  να συμβεί αιφνίδια ή χρόνια.