Νεφρικά Προβλήματα

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
Share
Leave a reply

Τι πρέπει να γνωρίζετε..
Οι νεφροί μπορούν να χαρακτηρισθούν ως οι φύλακες της διατροφικής ισορροπίας και υγείας του οργανισμού. Τα όργανα αυτά είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ομοιόστασης των υγρών του σώματος, την προστασία των θρεπτικών στοιχείων και του νερού και την αποβολή των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού. Επομένως η διατήρηση μιας ικανοποιητικής διατροφικής ισορροπίας είναι απαραίτητη για κάθε ασθενή με οποιοδήποτε τύπο (οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια) νεφρικής δυσλειτουργίας.