Οισοφαγίτιδα

Leave a reply

Τι πρέπει να γνωρίζετε..
Η οισοφαγίτιδα είναι  φλεγμονή συχνότερα του κατώτερου τμήματος του οισοφάγου, όπου τις πιο πολλές φορές οφείλεται στην ερεθιστική επίδραση του όξινου περιεχομένου στο βλεννογόνο του οισοφάγου. Σκοποί της διαιτητικής θεραπείας είναι η προφύλαξη από ερεθισμό του οισοφαγικού βλεννογόνου, η προφύλαξη από αναγωγή και η μείωση της ερεθιστικής επίδρασης του γαστρικού υγρού.