Οφέλη και κίνδυνοι για την υγεία από την απώλεια βάρους

Οφέλη και κίνδυνοι για την υγεία από την απώλεια βάρους Βραχυχρόνιες μελέτες έχουν δείξει σαφή οφέλη από μια μέτρια απώλεια βάρους στις περισσότερες από τις σχετιζόμενες με την παχυσαρκία καταστάσεις.

Share